Bàn học thương hiệu IMT được làm từ gỗ cao cấp, bảo hành chính hãng sản xuất lên đến 24 tháng. Cam kết sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền nội thất ngoại nhập

Bàn học


Bàn học IMT-07
Bàn học IMT-07
4,250,000 3,400,000

Bàn học IMT-19
Bàn học IMT-19
3,200,000 2,600,000

Bàn học IMT-06
Bàn học IMT-06
5,400,000 4,500,000

Bàn học IMT-05
Bàn học IMT-05
7,600,000 6,200,000

Bàn học IMT-01
Bàn học IMT-01
4,100,000 3,400,000

Bàn học IMT-08
Bàn học IMT-08
3,250,000 2,800,000

Bàn học IMT-12
Bàn học IMT-12
3,250,000 2,600,000

Bàn học IMT-04
Bàn học IMT-04
4,100,000 3,100,000

Bàn học IMT-09
Bàn học IMT-09
3,250,000 2,800,000

Bàn học IMT-16
Bàn học IMT-16
3,200,000 2,600,000

Bàn học IMT-17
Bàn học IMT-17
3,250,000 3,000,000

Bàn học IMT-15
Bàn học IMT-15
3,250,000 2,600,000

Bàn học IMT-02
Bàn học IMT-02
4,100,000 3,400,000

Bàn học IMT-11
Bàn học IMT-11
3,250,000 2,600,000

Bàn học IMT-03
Bàn học IMT-03
4,100,000 3,400,000

Bàn học IMT-13
Bàn học IMT-13
3,250,000 2,600,000

Bàn học IMT-14
Bàn học IMT-14
3,250,000 2,600,000

Bàn học IMT-18
Bàn học IMT-18
3,250,000 3,000,000

Bàn học IMT-10
Bàn học IMT-10
3,600,000 3,400,000