Tủ trang trí thương hiệu IMT được làm từ gỗ cao cấp, bảo hành chính hãng sản xuất lên đến 24 tháng. Cam kết sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền nội thất ngoại nhập

Tủ trang trí


Tủ trang trí IMT-19
Tủ trang trí IMT-19
4,100,000 3,240,000

Tủ trang trí IMT-14
Tủ trang trí IMT-14
5,600,000 4,860,000

Tủ trang trí IMT-10
Tủ trang trí IMT-10
4,200,000 3,240,000

Tủ trang trí IMT-04
Tủ trang trí IMT-04
2,000,000 1,640,000

Tủ trang trí IMT-16
Tủ trang trí IMT-16
4,200,000 3,240,000

Tủ trang trí IMT-05
Tủ trang trí IMT-05
2,000,000 1,640,000

Tủ trang trí IMT-11
Tủ trang trí IMT-11
4,200,000 3,240,000

Tủ trang trí IMT-07
Tủ trang trí IMT-07
2,000,000 1,640,000

Tủ trang trí IMT-03
Tủ trang trí IMT-03
4,200,000 3,500,000

Tủ trang trí IMT-06
Tủ trang trí IMT-06
4,200,000 3,240,000

Tủ trang trí IMT-17
Tủ trang trí IMT-17
3,200,000 2,100,000

Tủ trang trí IMT-08
Tủ trang trí IMT-08
2,000,000 1,640,000

Tủ trang trí IMT-15
Tủ trang trí IMT-15
2,000,000 1,180,000

Tủ trang trí IMT-02
Tủ trang trí IMT-02
5,500,000 4,860,000

Tủ trang trí IMT-09
Tủ trang trí IMT-09
5,600,000 4,860,000

Tủ trang trí IMT-01
Tủ trang trí IMT-01
5,500,000 4,860,000

Tủ trang trí IMT-018
Tủ trang trí IMT-018
4,200,000 3,240,000